حقایقی در خصوص حوادث شغلی

حقایقی در خصوص حوادث شغلی

منبع -ILO : بنا بر گزارش های ILO (به نقل از سایت ایمنی،بهداشت ماهشهر) 

 -تقریباً 4 درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان صرف خسارات ناشی از جراحت، مرگ و بیماری به علت غیبت کارگر در محیط کار، درمان، مزایای از کار افتادگی و بازماندگان می شود.
     -مواد خطرناک سالانه باعث مرگ 438 هزار کارگر می شود و 10 درصد از تمام سرطان های پوست، در اثر سروکار داشتن با مواد خطرناک در محیط کار است.
     -پنبه نسوز به تنهایی، باعث مرگ 100 هزار نفر در سال می شود، و این میزان هر سال افزایش می یابد. گرچه تولید این ماده از دهه 1970 به بعد کاهش یافته است، اما شمار رو به افزایشی از کارگران در آمریکا، کانادا، انگلیس، آلمان و سایر کشورهای صنعتی در اثر سروکار داشتن با پنبه نسوز در سال های پیشین، اکنون در آستانه مرگ قرار گرفته اند.
     - سیلیکوسیس، بیماری مرگبار تنفسی که در اثر استفاده از ذرات سنگ چخماق در معدن بروز می کند، میلیون ها کارگر را در سراسر جهان مبتلا کرده است. در آمریکای لاتین 37 درصد از معدنچیان به این بیماری مبتلا هستند، که این رقم در بین کارگران بالای 50 سال به 50 درصد می رسد. در هند این 50 درصد می رسد. در هند 50 درصد از کارگران معادن و 36 درصد از سنگ تراشان دچار این بیماری هستند. 
     
     ارتباط حوادث شغلی با سن کارگران
     پژوهش ها و آمارهای ILO در مورد کارگران جوان و مسن از این قرار است:
     -کارگران جوان تر (15 تا 24 سال)، در مقایسه با همکاران مسن تر خود، بیشتر در معرض حوادث جدی غیرکشنده در محیط کار هستند. به طور مثال در اتحادیه اروپا، میزان این حوادث در بین کارگران 18 تا 24، 50 درصد بیشتر از سایر گروه های سنی است.
     -کارگران جوان تر در برابر اشکال خاصی از موارد خطرناک، از همتاهای مسن تر خود، آسیب پذیرتر هستند. به طور مثال، در استرالیا، حوادث مرگبار، در اثر برق گرفتگی، دو برابر بیشتر از میزان این حوادث در بین کارگران مسن تر است.
     -از طرف دیگر، کارگران 55 سال به بالا، در مقایسه با همکاران جوان تر خود، بیشتر در معرض جراحات مرگبار شغلی هستند. به طور مثال، در اتحادیه اروپا، میزان حوادث مرگبار در محیط کار 8 درصد برای گروه سنی 55 تا 64 سال است، اما برای گروه سنی 18 تا 24 سال فقط 3/3 درصد است.
     منبعILO :
     آمار حوادث شغلی در صنعت ساختمان سازی
    پژوهش های ILO در مورد حوادث و بیماری های شایع در بین کارگران بخش ساختمان حاکی است:
    سالانه حداقل 60 هزارحادثه منجر به فوت در مناطق ساختمان سازی در سراسر جهان روی می دهد. این آمار نشان می دهد که در هر 10دقیقه یک حادثه منجر به فوت روی می دهد و حدود 17 درصد حوادث مرگبار در مناطق ساختمان سازی رخ می دهد.
    گرچه در کشورهای صنعتی بین 6 تا 10 درصد نیروی کاری کشور در بخش ساختمان مشغول هستند، اما 25 تا 40درصد مرگ های شغلی در این حوزه است. در مورد مشکلات بهداشتی، نیز، به طور مثال در فرانسه 20 درصد غرامت پرداختی به کارگران برای بیماری های شغلی، مربوط به بخش ساختمان است.
     -یک پژوهش در اروپا در سال 2000 حاکی بود که 16 درصد کارگران ساختمانی، نیمی از دوره کاری خود را با مواد خطرناک شیمیایی سروکار دارند، که این میزان بیش از سایر بخش های کاری است. به طور مثال، برآورد شده است که در انگلیس 10 درصد کارگران بنا کار خود را به علت حساسیت پوستی ناشی از سروکار داشتن با سمنت ترک می کنند.
     -کمر درد و ناهنجاری های عضلانی اسکلتی نیز در بین کارگران این بخش شایع است. در برخی از کشورها 30 درصد نیروی کاری دچار چنین مشکلات یا سایر ناهنجاری های عضلانی اسکلتی هستند.
     -سروکار داشتن با پنبه نسوز خطر خاصی برای صنعت ساختمان سازی محسوب می شود. گرچه در برخی از کشورها استفاده از این ماده ممنوع شده است، اما هنوز در بسیاری از ساختمان ها پنبه نسوز وجود دارد و کارگران ساختمانی هنگام تعمیر یا تخریب این ساختمان ها در معرض خطر استنشاق ذرات پنبه نسوز هستند.
     -در سطح جهانی، سیلیکوسیس، (بیماری مهلک تنفسی ناشی از استنشاق ذرات سنگ چخماق در معادن) و ذات الریه ناشی از گرد و غبار در بین کارگران ساختمان به شدت شایع است و باید توجه ویژه ای به پیشگیری از این بیماری ها شود.

برگرفته از: http://www.hse.niordc.ir

/ 0 نظر / 38 بازدید