همایش ملی معماری پایدار زیست محیطی

همایش ملی معماری پایدار زیست محیطی

تقویم همایش:

دریافت خلاصه مقالات: 15/10/88

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 20/10/88

آخرین مهلت دریافت اصل مقالات: 15/11/88

اعلام نتایج داوری اصل مقالات: 27/11/88

زمان برگزاری همایش: 12و13 اسفند 88

محل برگزاری: یزد

محورهای همایش:

معماری پایدار و مصرف بهینة انرژی:

معماری پایدار و انرژی های تجدیدپذیر معماری پایدار و بهینه سازی مصرف انرژی در بنا معماری پایدار و انرژی نهفته معماری پایدار و بازخوانی معماری بومی

معماری پایدار و اجتماع:

معماری پایدار و هویت بومی معماری پایدار و سلامتی جمعی معماری پایدار و مشارکت مردمی معماری پایدار و امنیت اجتماعی معماری پایدار و آسایش (روانی،بصری، صوتی و حرارتی) معماری پایدار و آموزش (ضررورت رشته های معماری پایدار)

معماری پایدار و اقتصاد:

معماری پایدار و اقتصاد خانواده معماری پایدار و خودکفایی بنا (ZEB) معماری پایدار و بازیافت (مواد، مصالح، منابع طبیعی ....) معماری پایدار و سامانه مدیریت بنا (BEMS & BMS)
/ 0 نظر / 69 بازدید