# کتاب_های_من

کتاب مدیریت موثر بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) با رویکرد تیمی

مدیریت موثر بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)  با رویکرد تیمی در بیست وسومین نمایشگاه کتاب در غرفه وزارت کار می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 139 بازدید

کتاب مدیریت HSE نگرشی استراتژیک در سازمانهای امروزی

نشر ریحان چاپ اول 1387 قیمت: 4800تومان برای تهیه این کتاب در بیست و دومین نمایشگاه به غرفه 114 انتشارات دانش پرور مراجعه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 45 بازدید