# آموزش

فرآیند شناسایی خطرات، آنالیز و مدیریت ریسک

فرآیند شامل مراحل زیر می‌باشد: ·        طبقه‌بندی فعالیتهای کاری ·        شناسایی خطرات وعوامل زیان آور ·        ارزیابی ریسک ·        ارزشیابی شدت وپیچیدگی ریسکهای موجود ·        ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

اثرات اجتماعی، بهداشتی و محیطی فناوری نانو

اثرات اجتماعی، بهداشتی و محیطی فناوری نانو فناوری نانو و توانایی های آن اثرات اجتماعی فناوری نانو مباحثات پیرامون فناوری نانو سنارویوهای آینده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید