# آموزش

فرآیند شناسایی خطرات، آنالیز و مدیریت ریسک

فرآیند شامل مراحل زیر می‌باشد: ·        طبقه‌بندی فعالیتهای کاری ·        شناسایی خطرات وعوامل زیان آور ·        ارزیابی ریسک ·        ارزشیابی شدت وپیچیدگی ریسکهای موجود ·        ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید