دومین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی

دومین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی از ۹ تا ۱۵ آبان در محل مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری خیابان حجاب با حضور بیش از ۲۵۰ ناشر برگزار می شود. 

می توانید جهت تهیه کتابهای زیر به غرفه های 137 (انتشارات دانش پرور) و 57 (انتشارات فردوس) مراجعه نمایید.

- مهندسی فرهنگ HSE - تقدیسی و علیزاده، چاپ 1388

- سیستم مدیریت یکپارچه HSE - تقدیسی و علیزاده، چاپ1387

- مدیریت HSE نگرشی استراتژیک در سازمانهای امروزی، تقدیسی و علیزاده، چاپ 1387

/ 0 نظر / 23 بازدید