عارضه قلبی در آتش نشانها

عارضه قلبی در آتش نشانها: چه کسی در معرض خطر قرار دارد؟

 

آتش نشانها در مقایسه با عموم مردم در مقابل ایست قلبی از ریسک پذیری بیشتری برخوردارند. فعالیت های شدید فیزیکی از جمله مهار آتش و تمرین بدنی، از جمله دلایل اصلی ایست قلبی می باشد.

فهم کامل این مشکل که چه فعالیتی باعث افزایش ریسک قلبی را برای آتش نشانها به میزان 2 برابرمیشود، باید
موردجستجو قرار گیرد. طبق اظهارات انجمن سلامتی آمریکا، حرفه آتش نشانی در طبقه بندی مشاغل جزء مشاغل در نظرگرفته است. تحقیقات انجام شده نشان میدهد که در هنگام مانورها و آتش سوزیها با دریافت آلارم خطر،ضربان قلب و فشار خون افزایش می یابد و حملات قلبی را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.

از دیگ عوامل افزایش حملات قلبی و مرگ ناگهانی فعالیت شدید بدنی آتش نشانها می باشد. استرس و فشار بالای فیزیکی مکانهای آتش نشانی با تاثیر مضاعف حمله قلبی را سرعت می دهد .

مطالعات نشان داده اند که سن بالاتر از 45 سال، کشیدن سیگار، وجود عارضه قلبی از قبل و فشار خون بالا ریسک فاکتورهایی بسیار قوی برای عارضه قلبی و مرگ ناگهانی قلبی در آتش نشانها می باشد.

بالا بودن سطح کلسترول در آتش نشانها از جمله دلایل قطعی در بوز عارضه قلبی می باشد امااین عارضه نمی تواند منجر به مرگ ناگهانی ناشی از ایست قلبی شود. طبق آمار بیشتر آتش نشانهایی که دچار مرگ ناشی از ایست قلبی شده اند ازمردان بوده اند. علت آن است که ریسک پذیری مردان در سنین جوانی نسبت به زنان بیشتر است. بنابه دلایل کاملاً نامشخص زنان تا سن 55 سالگی از ریسک کمتری درمقابل عارضه قلبی برخوردارند.

 ریسک بروز عارضه قلبی در زنان با شروع پوکی استخوان می باشد.

ریسک فاکتورهایی در آتش نشانها شناسایی شده اند. 2 ریسک فاکتور مهم شناسایی شده در بین آتش نشانها سن وجنس می باشد. مطالعات دیگر نشان دهنده آن است که مقدار قابل توجهی از آتش نشانها دارای فشار خون و کلسترول بالا و دارای چاقی می باشند

ریسک فاکتورهای عارضه قلبی در آتش نشانها به 2 دسته تقسیم می شود:

  •  ریسک فاکتورهای قابل تغییر.
  •  ریسک فاکتورهای غیرقابل تغییر.

ریسک فاکتورهایی قابل تغییر مانند : فشارخون بالا، کلسترول بالا، اعتیاد به سیگار، چاقی و نحوه زندگی و دیگر موارد که با مداوا و تغییر نحوه زندگی قابل کنترل و حتی درمان می باشند.

ریسک فاکتورهای غیرقابل تغییر مانند : سن، جنس، عارضه قلبی خانوادگی، مرض قند و تشخیص عارضه قلبی از قبل و سایر موارد مشابه می باشند .

در پایان به نکات مهم مرور نکات مهم از این متن:

  •     از جمله دلایل افزایش ریسک قلبی منجر به مرگ ناگهانی آتش نشانها ، وسعت فیزیکی عملیاتهای آتش نشانی دارد.
  •   بیشترین احتمال وقوع مرگ ناگهانی قلبی در آتش عارضه قلبی و عروقی می باشند.
  •  با توجه به ریسک فاکتورهای قبلی شناسایی شده در آتش نشانها می بایست در سازمانها پیش بینی نمود که کدامیک از آتش نشانها در معرض عارضه قلبی عروقی و یا مرگ ناشی از آن قرار داشته و پس از شناسایی از وقوع خطر جلوگیری نمود.

 

 

منبع:نشریهFirehouse  ماه می 2009.

http://www.hse.niordc.ir

/ 0 نظر / 35 بازدید