ارگونومی برای جوشکاران

ارگونومی برای جوشکاران

تهیه کننده: مهدی صادقی

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس

دانلود

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
پرستو کوچولو

سلام ای کاش در مورد تاریخچه ارگونومی و سازمان ارگونومی هم می نوشتید. من فردا ارائه دارم. مطالبم ناقص[گریه]