دفاع اتمی 3

 

دفاع اتمی ٣

منبع: http://www.emdadgar.com

چگونه یک جان پناه اتمی خانگی بسازیم ؟

گوشه ای از زیرزمین را که از پنجره دور باشد انتخاب کنید و بوسیله دربهای چوبی اتاق یا تخت های چوبی ، سقف پناهگاه را بر روی دیوارهایی از کابینت و یا وسایل دیگر بسازید . آجر ، بلوکهای سیمانی ، کیسه یا جعبه های شنی ، کتاب یا دیگر مواد متراکم را روی سقف آن قرار دهید تا از نفوذ تشعشعات بداخل فضای زیرین کاهش یابد ؛ برای ایجاد حفاظت عمودی در اطراف و جلوی پناهگاه دیوارهایی از مواد سنگین و حجیم بسازید از یک کمد یا کابینت یا چند جعبه می توانید به عنوان ورودی استفاده کنید . هر چه مواد اطراف شما سنگینتر و حجیم ترباشد حفاظت بیشتری ایجاد می شود .

پنجره های زیر زمین را با خاک ، آجر ، بلوکهای بتونی ، کیسه های شن ، کتاب یا دسته های روزنامه بپوشانید  

اگر منزل شما زیر زمین ندارد این مکان را در بخشی از خانه یا حال مرکزی یا قفسه های لباس که از پنجره ها ، دیوارهای خارجی و سقف بیشترین فاصله را دارد بسازید . سقف بالای پناهگاه خود را با مبلمان میز قفسه کمد لباس جعبه های حاوی خاک یا دیگرمواد سنگین بسازید ، تا از نفوذ پرتوهای رادیواکتیو جلوگیری کند ، از ورقهای فلزی نیز می توان استفاده کرد، هرچه اطراف شما از مواد سنگین تر و پر حجم تر باشد بهتر است.

/ 0 نظر / 6 بازدید