کتاب توسعه فرهنگ موثر ایمنی

این کتاب را می توانید از بیست و سومین نمایشگاه کتاب در غزفه دانشگاه آزاد تهیه نمایید.

نام کتاب: توسعه فرهنگ موثر ایمنی

نویسندگان: دکتر پروین نصیری، سید شمس الدین علیزاده، مهدی احمدلو

انتشارات: میدان انقلاب، خیابان اردیبهشت، ساختمان دانشجو، شماره 223، تلفن: 66417425و 66494541، انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دوجلدی،

قیمت جلد اول 4000تومان

محتوا:

جلد اول

فصل 1. هزینه های حوادث

فصل2. سیستمی ارزشمند

فصل 3. راهنمای داوطلبانه برای مدیریت ایمنی

فصل 4. نقش مدیریت در ایجاد یک فرهنگ موثر ایمنی

فصل 5. سیری در یک فرهنگ ایمنی، تعیین جهت سیستم مدیریت

فصل6. رهبری مدیریت: اثبات تعهد

فصل 7. مشارکت کارکنان

فصل8. تعیین مسئولیتهای ایمنی

فصل 9. توسعه مسئولیت پذیری

جلد دوم

فصل 10. توسعه فهرست خطرات

فصل 11. ایجاد یک سیستم کنترل و پیشگیری از خطر

فصل 12. بررسی موثرحادثه

فصل13. معاینات پزشکی

فصل 14. آموزش ایمنی

فصل 15. تجزیه و تحلیل خطرات شغل (JHA)

فصل 16. فرایند ایمنی مبتنی بر رفتار

فصل 17. ارزیابی سیستم مدیریت

 

/ 0 نظر / 109 بازدید