ارزیابی فرهنگ ایمنی با استفاده از مدل تغییر فرهنگ

ارزیابی فرهنگ ایمنی با استفاده از مدل تغییر فرهنگ

سید شمس الدین علیزاده - رضا میرزایی

منبع: http://www.jobportal.ir

در این مقاله مدل تغییر فرهنگ S.O.S بررسی می‌شود. در این مقاله به ارزیابی آن دسته از فرآیندهای فرهنگی می‌پردازیم که برنامه بهداشت و ایمنی را قادر به تداوم و بقا می نمایند از قبیل اطلاع‌رسانی، اعتماد، رهبری، تعهد و هنجارها.

دریافت فایل

/ 0 نظر / 25 بازدید