تقویم آزمون های گروه پزشکی سال ۱۳۸۸ کشور ایران

تقویم آزمون های گروه پزشکی سال ۱۳۸۸ کشور ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقویم آزمون های گروه پزشکی در سال ۱۳۸۸ را اعلام کرد.

 از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی تقویم آزمون های گروه پزشکی در سال ۱۳۸۸ به شرح مندرج در جدول اعلامی جهت اطلاع داوطلبان اعلام شد.

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۳۸۸

ردیف

نام آزمون

ماه

 

روز برگزاری آزمون

 

تاریخ برگزاری آزمون

تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه

۱

آزمون دستیاری دندانپزشکی (دکترای تخصصی Ph.D دندانپزشکی

اردیبهشت

پنج شنبه

۱۰/۰۲/۸۸

۹/۰۲/۸۸

۲

آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی (اردیبهشت)

اردیبهشت

پنج شنبه

۱۰/۰۲/۸۸

۹/۰۲/۸۸

۳

آزمون دستیاری داروسازی (دکترای تخصصیPh.D داروسازی)

خرداد

پنج شنبه

۲۸/۰۳/۸۸

۲۶ الی ۲۷/۰۳/۱۳

۴

آزمون کارشناسی ارشد

خرداد

پنج شنبه و جمعه

۲۸ الی ۲۹/۰۳/۸۸

۲۶ الی ۲۷/۰۳/۸۸

۵

آزمون بهداشتکاران دهان و دندان

تیر

پنج شنبه

۱۱/۰۴/۸۸

۱۰/۰۴/۸۸

۶

آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی

مرداد

پنج شنبه

۱۵/۰۵/۸۸

۱۳الی۱۴/۰۵/۸۸

۷

آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی

مرداد

چهارشنبه

۲۱/۰۵/۸۸

۱۹ الی ۲۰/۰۵/۸۸

۸

آزمون پیش کارورزی وعلوم پایه (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)

مرداد

پنج شنبه

۲۹/۰۵/۸۸

۲۸/۰۵/۸۸

۹

آزمون کتبی دانشنامه (بورد) تخصصی دندانپزشکی

مهر

سه شنبه

۲۸/۰۷/۸۸

۲۷/۰۷/۸۸

۱۰

آزمون دکتری تخصصی (Ph.D)

آبان

جمعه

۰۸/۰۸/۸۸

۶ الی ۰۷/۰۸/۸۸

۱۱

آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی

آذر

چهارشنبه

۱۱/۰۹/۸۸

۱۰/۰۹/۸۸

۱۲

آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی

بهمن

پنج شنبه

۱۵/۱۱/۸۸

۱۳ الی۱۴/۱۱/۸۸

۱۳

آزمون پذیرش دستیار تخصصی

بهمن

پنج شنبه

۲۹/۱۱/۸۸

۲۷ الی ۲۸/۱۱/۸۸

۱۴

آزمون پیش کارورزی و علوم پایه (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)

اسفند

پنج شنبه

۱۳/۱۲/۸۸

۱۲/۱۲/۸۸

گفتنی است داوطلبان  جهت کسب  اطلاعات تکمیلی می­توانند به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس  (http:// sanjeshp.ir)مراجعه کنند.

/ 0 نظر / 22 بازدید