همایش ملی نقش پارک‌های فناوری مجازی در توسعه پایدار

 همایش ملی نقش پارک‌های فناوری مجازی در توسعه پایدار با رویکرد حفاظت محیط زیست مهر ماه سال1388 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می­شود.

این همایش با همت پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و مؤسسه عصرهنر برگزار می‌شود.

بررسی راهکارهای ارائه شده در پارک فناوری مجازی جهت تحقق توسعه پایدار در کشور، از مهمترین محورهای همایش مذکور بوده و مدل پیاده‌سازی آن‌ها در سازمان‌های مختلف معرفی خواهد شد.

همایش فوق با حضور جمعی از مسئولان بلندپایه سازمان‌های بین‌المللی و مدیران ارشد کشور به همراه برخی از استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و فناوران برگزار می‌شود.

پارک فناوری مجازی به عنوان بدیع ترین مدل مدیریت جریان دانش و سرمایه در حال حاضر می‌تواند راه‌کارهای بسیار کارآمد و مناسبی را جهت تحقق واقعی ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع مختلف از جمله ایران عزیز ارئه کند.

بدیهی است توسعه مبتنی بر دانایی و کارآفرینی از مهم‌ترین دستاوردهای پارک فناوری مجازی می‌باشد.

محورهای این همایش به شرح زیر بوده و حفاظت محیط زیست روی‌کرد غالب در آن‌ها می‌باشد.

1.  پارک فناوری مجازی و نقش آن در توسعه پایدار
2. پارک فناوری مجازی و نقش آن در حفاظت محیط زیست
3.
 پارک فناوری مجازی و مدیریت جریان توسعه صنایع سبز
4.
 پارک فناوری مجازی و توسعه مبتنی بر دانایی و کارآفرینی
5.
  پارک فناوری مجازی و مدیریت جریان تولید دانش و سرمایه

برای اطلاع بیشتر به پایگاه رایانه­ای این همایش به آدرس: http://sde.congress.exijen.com مراجعه فرمایید.

/ 0 نظر / 8 بازدید