فرهنگ لغت ایمنی و اصطلاحات سیستم هشدار دهنده حریق

فرهنگ لغت ایمنی از انتشارات سازمان بین المللی انرژی اتمی - 2000- 167 صفحه

 اصطلاحات سیستم هشدار دهنده حریق- 50 صفحه

دانلود فایل

/ 2 نظر / 7 بازدید
فرهاد عسگری

واقعا کارتون عالیست

احسان رضایی

مهندس فیلتر شدین ممکنه لطف کنید مطلب را برای من ایمیل کنید؟