روش های ایده پردازی و نوآوری

 

چند روش ایده پردازی و نوآوری برای خلق استراتژی

منبع :کتاب مدیریت HSE نگرشی استراتژیک در سازمانهای امروزی، دکتر تقدیسی، مهندس علیزاده، نشر ریحان، چاپ اول، 1387

 

ظهور و بروز تغییرات و چالشهایی که هر روز و هرساعت در محیط پیرامون ما رخ می دهند، جز از طریق پرداختن به مهارتهای ابداعی و ادراکی انسان قابل حل نیست. امروزه دیگر نمی توان به ازای هر مسئله پیش رو تنها به ابزارهای کمی و تکنیکهای خشک و کلیشه ای اتکا نمود. بلکه باید با اتکا بر نیروی عقل و اندیشه و با نوآوری و ابتکار با راه حل های بدیعی دست یافت.

اهمیت این موضوع در شرایط کنونی تا بدان حد گسترش یافته است که دیگر کافی نیست یک نفر برای یک مجموعه فکر کند و تصمیم بگیرد. بلکه کل سازمان باید قدرت تفکر و خلاقیت را درخود پرورش دهند. بدیهی است بهره گیری از منابع انسانی توانمند و فضای سازمانی مناسب می تواند سازمان را با سازمانی خلاق و یادگیرنده بدل سازد.

در این میان آموزش و ترویج تکنیک ها و روشهای خلاق حل مسئله می تواند به عنوان ابزاری مکمل ذکاوت و هوش انسانی منجر به افزایش خلاقیت و نوآوری شود. از این رو مناسب دیدیم در این فصل کتاب مروری سریع بر برخی از تکنیکها و رویکردهای رایج حل مسئله ارائه نماییم. شایان ذکر است ابزارها و تکنیک های متعددی در این زمینه توسعه یافته است که در این فصل تنها به ذکر نمونه ای از آنها بسنده شده است. از جمله:

ü     سکون زدایی

ü     تفکر جانبی

ü     نقشه برداری از ذهن

ü     تصویر سازی

ü     تجدید ارتباط واژه ها

ü     تصویر پر معنی

ü     ساختن گلوله برفی

ü     طوفان فکری

ü     گروه های حل مسئله

ü     نظام پیشنهادات

ü     نقشه برداری جریان ارزش

/ 0 نظر / 12 بازدید