جعبه سیاه انسانی

ترس از شکل گرفتن جعبه سیاه انسانی 

منبع: http://www.magiran.com

گروه ترجمه: یک دستگاه کوچک حداکثر به قطر یک دستگاه ماکروویو یا یک کیف خواهد توانست کل زندگی یک انسان و تمام ثانیه های آن را حفظ کند، البته این اتفاق حدوداً 20 سال بعد خواهد افتاد. محققان و دانشمندان علوم کامپیوتر البته معتقدند جامعه شناسان و روانشناسان ممکن است با این دستگاه های ثبت تمام زندگی انسان ها مخالف باشند، و این هراس هم وجود دارد که دولت ها از چنین وسایلی برای محدود کردن انسان ها و آزادی فردی آنها استفاده کنند و حریم خصوصی افراد با این وسایل از بین برود. دکتر مایکس هنینگز روانپزشک مرکز دانشگاهی لکستر انگلستان در این مورد تعبیر جالبی دارد: «در حال حاضر همه انسان ها شناسنامه کامل فردی، شناسنامه اقتصادی، شناسنامه کامل فعالیت های اجتماعی و کارت های ثبت مشخصات بهداشتی دارند. تصور کنید که یک «جعبه سیاه» هم به زندگی آدم ها اضافه شود، دیگر چیزی به عنوان حریم خصوصی برای انسان ها باقی نمی ماند، و زندگی ها دائماً در هراس از تحت نظر قرار داشتن در تمام لحظه ها خواهد گذشت. اما موافقان طراحی این چنین دستگاه ها می گویند که استفاده از این دستگاه ها اثرات مثبت فراوانی خواهد داشت و باعث کمک به افراد در موارد پزشکی و تحصیلات و نیز در حیطه های مرتبط با شغل او خواهد شد و در عین حال از میزان جرم و جنایت هم خواهد کاست.

/ 0 نظر / 22 بازدید