سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در تاریخ 18 الی 20 اسفند ماه 1388 در دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

محورهای اصلی همایش

1. ایمنی و مدیریت ریسک

  
2. ایمنی و محیط زیست

 
تحلیل حوادث صنعتی جهت ترویج ایمنی و آموزش HSE
روش های نوین در ارزیابی و طبقه بندی مخاطرات
روش های طراحی ذاتاً ایمن صنایع فرایندی
روش های شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک
کاربرد نرم افزارهای حرفه­ای در مهندسی ایمنی
آنالیز پیامدهای حوادث در واحدهای صنعتی
HSE و ایمنی در محیط پیمانکاری
طراحی و اجرای برنامه­ طرح واکنش اضطراری
ایمنی و بیمه
تجهیزات و ابزار جدید ایمنی
مدیریت بحران

 

·         روش های نوین طراحی صنعتی جهت کاهش خسارات زیست محیطی

·         ارزیابی اثرات واحدهای صنعتی بر محیط های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی ( EIA )

·         روش های سازگار کردن ایمنی و محیط زیست

·         روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی در طرح های توسعهی صنایع

·         نقش و مسؤولیت ارگان های دولتی، قانون گذار و مردمی در حفاظت محیط زیست

·         نقش مدیریت HSE در حفاظت محیط زیست و تحقق توسعه­ پایدار

·         ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات زیست محیطی در فعالیت های صنعتی

 

3. ایمنی و سلامت شخصی

·         ارزیابی اقتصادی رعایت الزامات بهداشت صنعتی در محیط­های صنعتی

·         بررسی وضعیت سلامت و بهداشت در مجتمع­های صنعتی کشور

·         بررسی عوامل مخاطره­آمیز برای سلامت پرسنل در صنعت

·         حوادث شغلی و رابطۀ علت و معلولی آن با بهداشت روانی کارکنان

·         روش­های ارزیابی بهداشت کار کارکنان در محیط کار

 

4. سیستم مدیریت HSE

·         مبانی مدیریت HSE

·         آینده و جایگاه سیستم مدیریت HSE

·         مقررات و الزامات HSE پیمانکاران

·         نرم افزارهای تجاری در نظام مدیریت HSE

·         نظام مدیریت HSE و توسعه­ پایدار

 

5. فرهنگ ایمنی

·         فرهنگ و آنالیز تأثیر مؤلفه­های آن بر روی ایمنی

·         عامل خطای انسانی در حوادث

·         چگونگی تحلیل فرهنگ­های سازمانی و ملی و ارتباط آن با سیستم مدیریت HSE

 

تاریخ‌های مهم

آغاز ثبت ­نام

1   خرداد     1388

ارسال مقاله کامل

30  آبان       1388

پذیرش مقالات (اعلام نتیجه داوری مقالات)

30  دی       1388

ارسال مقاله با فرمت چاپ (Camera-Ready)

10  بهمن    1388

پایان مهلت ثبت­نام

/ 0 نظر / 36 بازدید