دوره ارزیابی و مدیریت ریسک

دوره ارزیابی و مدیریت ریسک

 

برگزار کننده: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

محل برگزاری: مرکزی پنجم شرکت ملی نفت

ارائه دهنده: علیزاده

زمان: 90/06/14

دانلود

/ 0 نظر / 56 بازدید