فراخوان پذیرش پایان نامه های دانشجویی

فراخوان پذیرش پایان نامه های دانشجویی در حوزه حمل و نقل جاده ای

توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

عناوین پایان نامه های مورد حمایت:

1. ایمنی در حمل و نقل جاده ای

2. فن آوری های نوین و کنترل هوشمند

3. مدیریت زیرساخت های راه و نگهداری راه و ابنیه

4. مدیریت ناوگان

5. مدیریت سازمانی عوامل انسانی

6. ترانزیت

7. اقتصاد حمل و نقل

مبلغ پرداختی به پایان نامه ها به شرح زیر است:

کارشناسی ارشد: 15000000 ریال

دکترا: 30000000 ریال

تلفن تماس: 88804377

سایت: WWW.RMTO.IR

/ 0 نظر / 26 بازدید