زبان خارجی مورد تایید برای ثبت نام آزمون دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس سال 1389

زبان خارجی مورد تایید برای ثبت نام آزمون دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس سال 1389

(انتشار 16 شهریور 1388)

داوطلبان دارای مدارک زیر می‏توانند در آزمون دکتری تخصصی سال 1389 ثبت نام نمایند. تاریخ اعتبار قبولی در این آزمون‏ها از 1/7/1386 به بعد است.
تبصره 1: در صورت پذیرش دانشجو در رشته آموزش زبان فرانسه مدارک زبان عمومی خارجی مورد تایید از طریق آگهی ثبت نام اعلام خواهد شد.
تبصره 2: در صورتی که داوطلب در دوره‏های کارشناسی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه‏های معتبر انگلیسی زبان فارغ‏التحصیل شده و یا حداقل به مدت 2 سال در دانشگاه‏های مذکور تحصیل کرده باشد با ارائه مدرک معتبر از ارائه گواهی آزمون‏های فوق معاف می‏باشد.
تبصره3: برای متقاضیان استفاده از سهمیه مربیان و ایثارگران حدنصاب قبولی، 80%  حد نصاب قبولی مورد تایید دانشگاه در سهمیه آزاد است.


 حداقل نمره قابل قبول آزاد سقف امتیاز نوع آزمون  50 (شامل داوطلبان رشته آموزش زبان انگلیسی نمی‏شود) 100  MCHE  500 (شامل داوطلبان رشته آموزش زبان انگلیسی نمی‏شود) 677  TOLIMO  500 (در رشته آموزش زبان انگلیسی حداقل نمره 570) 677 TOEFL(PBT)  173 (دررشته آموزش زبان انگلیسی حداقل نمره 230) 300 TOEFL(CBT)  61 (در رشته آموزش زبان انگلیسی حداقل نمره 88) 120 TOEFL(IBT)  6 (دررشته آموزش زبان انگلیسی حداقل نمره 7) 9  IELTS(academic)

 60 (شامل داوطلبان رشته آموزش زبان انگلیسی نمی‏شود)

100  انگلیسی دانشگاه تهران  50 (برای رشته آموزش زبان انگلیسی حداقل نمره 85 و داوطلب در صورت پذیرش باید در زمان ثبت نام قبولی TOEFL یا IELTS را ارائه نماید. 100  انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس  50 (شامل داوطلبان رشته آموزش زبان انگلیسی نمی‏شود) 100  فرانسه دانشگاه تربیت مدرس


منبع: http://www.modares.ac.ir

/ 0 نظر / 19 بازدید