معرفی سه کتاب در زمینه HSE

معرفی سه کتاب در زمینه HSE

این کتاب ها را می توانید در بیست و سومین نمایشگاه کتاب سالن 17 غرفه 22 انتشارات دانش پرور تهیه نمایید.

مدیریت یکپارچه HSE  بارویکردی سیستماتیک و بسیار منظم و درهم تنیده با نگاهی پیشگیرانه و محوریت  "دانش و سلامت" به حوزه های گوناگون ایمنی، بهداشت فردی و اجتماعی، تجهیزاتی و محیط زیست  .... و افق هایی فراتر و بی انتهاتر از رویه های معمول و وظیفه گرا می پردازد.. سیستم مدیریت  HSE  سیستمی است که بصورتی یکپارچه و با همگرایی و چینش هم افزای نیروهای انسانی و امکانات و تجهیزات سعی در ایجاد محیطی سالم، دلپذیر و بانشاط و بدور از حادثه ، خسارت ، آسیب و ضایعات دارد.  مطالعه کتاب های مربوط به  سیستم مدیریت یکپارچه  HSE  به همه مدیران، کارشناسان و کسانی که از  مداخلات، تلاش ها و برنامه های جزیره ای، مقطعی، درمانگرایانه،  مشکل مبنائی و سطحی گریزانند توصیه می شود.

کتاب "مدیریت  HSE  نگرشی استراتژیک در سازمان های امروزی"

مدیریت  HSE  نگرشی استراتژیک در سازمان های امروزی است. مدیریتی متکی بر سیستم آموزش کارآمد، تجهیزات مناسب و ارزیابی مستمر و مهمتر از همه شناخت دقیق روحیات فردی و فرهنگ ملی و منطقه ای است. کتب حاضر بجای مشکل مبنائی، عکس العملهای موردی و تلاش های جزیره ای، راهکاری اثر بخش و همه جانبه بر مبنای تعالی سازمان و سیستم مدیریت کیفیت با تکیه بر درهم تنیدگی بهداشت، ایمنی و محیط زیست ارئه می نماید..

کتاب "سیستم مدیریتیکپارچه  HSE  "

چگونگی ادغام و ایجاد یک مدیریت یکپارچه از مجموع سیستم های مختلف و استانداردهای گوناگون مدیریتی

معمول و مرسوم در جامعه از 9001-ISO ، 14001-ISO  و  18001-OHSAS  گرفته تا IMS  یا سیستم یکپارچه مدیریت، مدل های ارزیابی سرآمدی همچونEFQM  و یا استاندارهای دیگر همچون 17025 ISO، 29001  ISO،  و ......، از دغدغه های اصلی کارشناسان و پژوهشگران بوده است که کتاب حاضر راهکاری بر چگونگی حضور یک سیستم مدیریت همآهنگ و یکپارچه در ساحت تنوع سیستم های مختلف  مدیریتی پیشرفت و تغییر و تلاشی است عقلانی و سیستماتیک برای دستیابی به توسعه پایدار.

 

کتاب "مهندسی فرهنگ   HSE  "

 متخصصین هر نابسامانی یا رفتار ناایمن را ناشی از عدم فرهنگ مناسب تلقی می کنند و رهنمود آنان در مقابله با مشکلات، فرهنگ سازی در زمینۀ بهداشت، ایمنی و محیط زیست میباشد، زیرا هر گاه رفتار و نگرشی ساختار فرهنگی پیدا کند مشکلات سازمان کاهش می یابد.کتاب حاضر  اصول و فرایند مهندسی فرهنگ  HSE را تشریح نموده و گام های بنیادی و اساسی بر مبنای سازمان و فرد را بعنوان دو محور تفکیک ناپذیر و درهم تنیده فرهنگ سازی HSE تبیین نماید

مرکز پخش

    انتشارات دانش پرور: 66466277 و 66952627

Daneshparvar.com(ir)

آدرس: خیابان انقلاب- خیابان فخر رازی- خیابان وحید نظری- شماره 1/137

مراکز دیگر: نشر ترمه: 66481514، نشر کوهسار: 66967047، نشر مهربان: 66952090

/ 0 نظر / 61 بازدید