مطلبی مفید برای کسانی که به مدت طولانی از کامپیوتر استفاده می کنند

نشستن طولانی در پشت میز و کار با کامپیوتر اغلب منجر به درد در ناحیه شانه و گردن و گاهی کمردرد می شود. برای جلوگیری از این ناراحتی، دستورالعملهای ارائه شده در این مطلب آموزشی می تواند بسیار مفید واقع شوند.

دانلود فایل