هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران

زمان و مکان: پاییز 88 تبریز- دانشگاه صنعتی سهند

زمینه های کنفرانس:

·        اکتشاف معدن و زمینه های وابسته

·        استخراج معدن و زمینه های وابسته

·        فرآوری مواد معدنی

·        مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

·        نفت

·        موضوعات بنیادی و نوین

·        زمینه های مرتبط (مدیریت، اقتصاد معدنی، محیط زیست، ایمنی، بهداشت و...)

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 15/12/87

اعلام پذیرش چکیده مقالات: 15/1/88

آخرین مهلت دریافت اصل مقالات: 31/2/88

سایت: http://www.7iscme.ir  و http://www.7iscme.com