نرم افزار محاسبه شاخص PSI (شاخص استاندراد آلودگی هوا)

بمنظور تسهیل محاسبه شاخص PSI در ادامه فایلی در قالب excel در اختیار همکاران و علاقمندان محیط زیست قرار گرفته که با کمک آن و با توجه به اطلاعات آلودگی روزانه بتوانند به سادگی نسبت به محاسبه شاخص PSI و کیفیت هوای تنفس شده خود اقدام نمایند. با کمک این ابزار و اطلاعات ارائه شده سایت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می توانید به اطلاعات ارزشمندی در خصوص سلامت خود دست یابید.

منبع: مدیریت HSE شرکت ملی گاز ایران

دانلود فایل