اثرات نیروهای کیهانی درون اهرام بر مایعات

 

هزاران سال است که مسألۀ دسترسی به اکسیر جوانی و چشمۀ آب حیات که می تواند به آدمی عمر جاودان بخشد در افسانه های ملل مختلف ذهن انسان را به خود مشغول داشته و چه بسیار کیمیاگرانی که عمر و ثروت خود را در آرزوی تبدیل عنصری به عنصری دیگر در کنار قرع و انبیق ها صرف کرده و با شکست و نومیدی مواجه شده اند.

منبع: http://persianblog.ir


اینک با اکتشاف چند دهۀ اخیر و تحقیقات و مطالعاتی که در پرتو نیروهای کیهانی در درون اهرام صورت گرفته یکبار دیگر این امیال خفته در نهاد آدمی بیدار می شود،آرزوها جان می گیرد و آنچه زمانی خلاف قوانین طبیعت و یا بصورت رویا و امید و آرزو تصور میشد هم اکنون صورت واقعیت می پذیرد.

قرنها اتم بعنوان کوچکترین جزء ماده و عنصر لایتجزای طبیعت بشمار می رفت و تئوری "تبدیلات بیولوژیکی" در درون موجودات زنده یعنی تبدیل عنصری به عنصر دیگر،خلاف اصول و قوانین حاکم بر علم شیمی تلقی می شد.لاووازیه،پدر شیمی جدید،اصلی را بیان کرد که به موجب آن هیچ چیز در جهان نابود نمی شود و هیچ چیز از عدم بوجود نمی آید بلکه اجسام فقط تغییر شکل می دهند و هر اتم که از یک مولکول دیگری جای خواهد گرفت.اصل لاووازیه در زمان خود به هیچ وجه قابل انکار نبود و به منزلۀ زیر بنای علوم قرن نوزدهم بشمار می رفت و تنها در اوایل قرن جدید بود که اولین نشانه های تناقض با این اصل ظاهر شد.

"ماری کوری" با کشف جریان "رادیو اکتیویته طبیعی" ثابت کرد که در طبیعت بعضی از عناصر به عناصر دیگر تبدیل می شوند و یک اتم رادیواکتیو رادیوم،بمرور زمان تبدیل به عنصری غیر رادیواکتیو،مانند سرب می شود و این نکته ایست که چنانچه در قرون وسطی از طرف یکی از کیمیاگران اعلام می شد مسلما مورد تمسخر قرار می گرفت.

به سال 1959 زیست شناس و شیمیدان فرانسوی "لوویس کروران" با انتشار کتابی به نام "تبدیلات بیولوژیکی" به این تئوری قوت بخشید.به اعتقاد وی تبدیلات بیولوژیکی به هیچ وجه مغایر با قوانین شیمی نیست،زیرا شیمی علمی است که جابجا شدن الکترونهای موجود در مدار خارجی اتمها و مولکولها را تعریف و توجیه می کند و در حقیقت شیمی علم مولکولها است و نه هسته اتم.پدیدۀ جدید،یعنی تبدیل عنصری به عنصر دیگر راوی علم جدیدی بشمار می آورد که با علم شیمی شناخته شده تا آن زمان بکلی مغایر بود. در مقدمه کتاب "کروران" از یک آزمایش تاریخی یاد می شود و آن چنین است که :به سال 1799 شیمیدانی فرانسوی به نام "واکلین" که در مورد مقدار کلسیمی که روزانه از یک مرغ خانگی به صورتهای مختلف دفع می شود کنجکاو شده بود،مرغی را درون قفسی قرار داد و آنرا منحصراٌ با "جو صحرائی" که قبلاً مقدار کلسیم موجود در آن اندازه گیری شده بود،تغدیه کرد.و سپس تخم مرغها و مدفوعات این مرغ را در طول مدت آزمایش دقیقاٌ "اندازه گیری و مشاهده نمود که مقدار کلسیم موجود در آنها پنج برابر مقدار کلسیم موجود در جو صحرائیست که مورد تغذیه مرغ قرار گرفته است و به این ترتیب این عنصر جدید در بدن مرغ فقط در اثر تبدیلات بیولوژیکی حاصل شده بود.

به سال 1822"پروت" از انگلستان اولین فردی بود که بطور رسمی امکان تبدلات بیولوژیکی عناصر ساده را که قبلاٌ بوسیله "واکلین" مطرح شده بود اعلام داشت.وی ضمن بررسی مواد متشکله جنین جوجه درون تخم مرغ،به این حقیقت آگاه شد که به مواد آهکی درون تخم مرغ به مقدار زیاد افزوده شده است.با این حال نتیجه این کشف که می توانست منشاء تحولی اساسی در علم شیمی باشد برای مدت 120سال مورد بی توجهی قرار گرفت.بنا به عقیده "کروران"، " سدیم" موجود در خون انسان،تحت شرایطی خاص،می تواند به پتاسیم "تبدیل شود و "منیزیم" و "سیلیکون" نیز عناصری هستند که بر اثر واکنشهای طبیعی موجودات زنده تبدیل به کلسیم می شوند.مطالعات انجام شده بر روی کارگران صنعت نفت در کویر صحرا،به مدت شش ماه از فصول گرم سال نشان می دهد که روزانه در حدود 320 میلی گرم کلسیم بیش از آنچه در غذای آنها وجود دارد از بدنشان دفع می شود،بدون اینکه هیچگونه عوارض ناشی از کمبود کلسیم در آنان مشاهده شود.و این نیست مگر آنکه در متابولیسم بدن کمبود یک عنصر با تبدیل بیولوژیکی عنصر دیگر جبران می گردد.

با کشف و دریافت این حقیقت که سابق بر این غیر ممکن تلقی می شد،هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که اثرات این پدیده در سلامت انسانها و امکاناتی که در اختیار علم پزشکی قرار می دهد،یکبار دیگر مورد بررسی دقیق قرار گیرد.در خلال آزمایشهائی که در سطح وسیع در درون هرم بزرگ صورت می گرفت اولین بار تأثیر نیروهای کیهانی بر مایعات،بر روی شیر مشاهده شد.به این ترتیب که مقدار معینی شیر تازه در دو ظرف مشابه و در شرایط همانند از جهات درجه حرارت،رطوبت،جریان هوا و وجود باکتریهای هوازی،یکی در درون هرم و دیگری در بیرون آن مورد آزمایش قرار گرفت.پس از هفت روز شیر ظرف اول که در درون هرم قرار داده شده بود به لایه هائی از مواد چربی بصورت خامه تبدیل گردید.در حالیکه شیر داخل ظرف دیگر رو به فساد گذاشت و دور ریخته شد.پس از شش هفته،تمامی شیر ظرف اول بدون هیچگونه فساد و کپک زدگی تبدیل به ماده ای مانند ماست شده بود.این آزمایش از آن پس،بارها تکرار شده و همان نتایج با بیش و کم اختلافی که می تواند مربوط به موقعیتهای مختلف ماه یا اختلاف ناشی از شدت و ضعف تشعشعات کیهانی بوده باشد،حاصل شده است.

ماحصل این تجربیات موجب شده است که دو شرکت بزرگ تولید کننده شیر در ایتالیا و فرانسه،پاکتهای مقوائی شیر را بصورت هرم به بازار عرضه کنند.

کسانیکه با مایعات شیمیائی سروکار دارند بخوبی می توانند مشاهده کنند که تعادل اجزاء متشکله مواد با وجود یکسان بودن همه عوامل تولید و شرایط آزمایشگاهی همیشه پایدار و یکسان نیست،بلکه به نسبت روزبه ورز و حتی ساعت متفاوت خواهد بود.

"میشل گاکلین" در کتاب "ساعت کیهانی" دلیل علمی مسئلۀ فوق را حضور مستمر و در عین حال متغیر نیورهای کیهانی در فضای آزمایشگاه می داند.وی در کتاب خود با اشاره به تحقیقات "جئورجی پیکاردی" رئیس مؤسسه شیمی فیزیک فلورانس در مورد علل و عوامل این تغییرات چنین اشاره می کند که "مایعات در پاره ای از ظروف و از جمله دیگهای بخار رسوباتی از خود بجای می گذارند که این رسوبات عایق حرارت بوده و بازده حرارتی دیگر را به تدریج کم می کند.یکی از راههای کم کردن این رسوبات افزودن "آب فعال" به آب داخل دیگر بخار است.

یکی از راههای تهیۀ آب فعال که پیکاردی به آن دست زد،این بود که یک قطره جیوه را در درون ظرفی شیشه ای که از گاز "نئون" با فشار کم پر شده بود مدتی چرخش و حرکت داد.سایش قطرۀ جیوه با جدار شیشه جریان الکتریسته ایجاد می کند که همین مقدار جزئی الکتریسته باعث بروز روشنائی ضعیف در گاز نئون می گردد.وی با افزودن این قطرۀ جیوه،آب دیگ را از امواج الکتریکی بارور و فعال نمود و نتیجه این شد که رسوبات دیگ به مقدار قابل توجهی کاهش یافت.

با این حال،پیکاردی مشاهده کرد که این آزمایش همه روزه نتایج یکسانی بدست نمی دهد وی پس از مدتها تلاش و تحقیق متوجه شد که تغییرات حاصله مربوط به مقدار نیروهای کیهانی است که در حین عملیات در فضای اطراف ظرف حضور دارند.پیکاردی با کشف این حقیقت و برای اندازه گیری اثرات انرژی کیهانی از "تری کلراید بیسموت" استفاده کرد.این ماده ابتدا در آب کاملا حل شده و سپس در ته ظرف رسوب می کند که سرعت و مقدار این رسوب با توجه به شدت و ضعف امواج کیهانی متغیر خواهد بود.پیکاردی به مدت 9سال و روزی بیست بار این آزمایش را تکرار و نتایج آنرا با قید زمان مرتبا ثبت نمود و در پایان به این نتیجه کلی دست یافت که:"حداکثر واکنش های شیمیائی دقیقا" همزمان با فعالیت لکه های خورشید است و با کاهش لکه ها از شدت واکنش ها نیز کاسته می شود.

بنا به نظریه "لیبز" میدانهای مغناطیسی از طریق کریستالهای مایع در جریان زندگی سلولهای حیاتی تأثیر می گذارد.کریستالهای مایع،ماده ای حد فاصل بین جامد و مایع هستند که در پاره ای ترکیبات ارگانیک "آلی" وجود دارند.این کریستالها به هنگامی که در میدان "الکترومانیتیک" قرار گیرند واز امواج الکتریکی بارور شوند در کیفیت میعان و مقدار واکنش های شیمیائی محیط اطراف خود تغییرات قابل توجهی ایجاد می کنند.

برای مثال،انگشتان دست دختر چهارده ساله ای در حادثه ای به شدت آسیب دیده بود.پدر این طفل که در جریان این سری آزمایشها قرار داشت فوراً دست دختر را به مدت 30دقیقه درون "آب فعال" گذاشت.بلافاصله از شدت درد کاسته شد.روز بعد جراحت شروع به التیام نمود،آماس آن از بین رفت و دو روز بعد زخمها و کوفتگیها بهبود یافت.

در اکثر نقاط جهان چشمه هائی به داشتن آبهای جادوئی با خواصی معجزه آسا،برای شفای پاره ای امراض شهرت و معروفیت دارند و چه بسیار افرادی که با نوشیدن آب این چشمه ها و یا استحمام در آنها از بیماریهائی که داشته اند شفا یافته اند.درست است که وجود بعضی مواد معدنی موجود در این ابها به معالجۀ برخی بیماریها که ناشی از کمبود یا عدم تعادل همان مواد در بدن مریض است کمک می کنند و لیکن حقیقت دیگر این است که این آبها به نحوی از نیروهای کیهانی بارور شده و خواص معجزه آسای خود را از آن طریق به بدن مریض القاء می کند.

شاید روزی به این حقیقت ساده اعتقاد پیدا کنیم که آبهای مقدس درون معابد ارزش و اعتبار خود را بدون علت کسب ننموده اند و یا ظرف آبی که با لمس انگشتان یک شخصیت روحانی و مقدس در اصطلاح عوام،تیمن و تبرک می یابد،در مفهوم علمی آن از میدانهای انرژی کیهانی ساطع از وجود وی سرشار می شود و معتقدان خود را شفا می بخشد.با این همه هنوز در آغاز راه هستیم.دانشمندان و محققانی که برای گشودن راز و رمز مرحلۀ "الف" پا فراتر ننهاده اند و شاید هزاران سال دیگر زمان لازم است تا مسالۀ آب حیات با همه نیروی زندگی بخش آن در اختیار انسانها قرار گیرد.

 

 منبع://نیروهای مرموز در اهرام مصر/اثر:بیل شول - اد.پتیت/ ترجمه:بشیر بختی